Stipendium

Offerdals spelmanslags kulturstipendium

Sedan år 2010 har Offerdals spelmanslag haft möjlighet att årligen dela ut stipendium till en ung person som visat framfötterna inom ett –eller flera– kulturella områden.

Upprinnelsen var ett generöst erbjudande från sex personer i Offerdalsbygden som tillsammans initierade en fond för att dela ut kulturstipendiet. Meningen är att utse en stipendiat varje år, så länge medlen gör det möjligt. Stipendiesumman är kr 5 000:-.
Stipendiaten ska vara högst 25 år, ha förankring i Krokoms kommun och ”…visa upp en stor talang och flit inom det kulturella området. Detta kan vara ett mycket brett område, t.ex. sång, musik, konsthantverk m.m.” (Citatet hämtat från statuterna).
Stipendiet, med ett vackert handritat diplom, brukar delas ut under sommarhembygdsfesten i Ede.

Hittills har följande personer fått Offerdals spelmanslags kulturstipendium:
2010 Mattias Olsson, Tulleråsen – sång
2011 Olof Runsten, Alsen – teater
2012 Ylva Gruen, Ås – sång
2013 David Grahn Hellberg, Krokom – musik och knivhantverk
2014 Jesper Lindgren, Änge, Offerdal – musik
2015 Anna-Karin Dahlgren, Vaplan – dans
2016 Stina Sundström, Föllinge – teater och musik
2019 Erik Fröling Hammarberg, Rise, Offerdal – musik och timring

Jesper Lindgren – Mottagare av Offerdals spelmanslags kulturstipendium 2014
Stina Sundberg – Mottagare av Offerdals spelmanslags kulturstipendium 2016